3. Start aankoop procedure

Na controle van de documenten en een bevestiging van de advocaat dat de koop door kan gaan, wordt er, na overleg met u, een voorlopig koopcontract opgesteld.

Dat is het moment waarop er ook een aanbetaling van tenministe 10% - 20% voldaan dient te zijn.

Tegelijkertijd moet de verkopende partij een verklaring ondertekenen waarin o.a. wordt verklaard;

"Dat gedurende die periode en het verder nodige juridisch onderzoek, het eigendom niet aan andere geïnteresseerden kan worden verkocht".

In het contract worden de voorwaarden van de verkoop schriftelijk bevestigd en er wordt een afspraak gemaakt over de datum van afronding van de transactie.

Bij het tekenen van de voorlopige contract dient u ook de handling-fee van One Care te voldoen. De handling-fee die One Care berekent is 3% van de koopprijs (met een minimum van € 800 voor onroerend goed) en 5% voor landbouwland en commerciële objecten (met een minimum van € 900).